Tip
Kód: 051 | Značka: Persil

Persil color prací prášek 100 dávek

490 Kč
Skladem (3 ks)
Kategorie: Prací prostředky

Prášek na praní barevného prádla s aktivními látkami odstraňující skvrny a se svěží vůní. S tímto práškem vyperete až 100 dávek

 

Varování

Způsobuje vážné podráždění očí

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah a znečištěný obal ve sběrně nebezpečných odpadů. Vyčištěný obal odevzdejte na místo určené obci.