Somat Čistič myčky 250ml

 
Tip Efekt lupa
 
Dostupnost Skladem (4 ks)
95 Kč    
Kód produktu 045
Značka Somat
Kategorie Čistící prostředky
 

Somat čistič myčky je vysoce účinný proti mastným skvrnám a vodnímu kameni, které se usazují v myčce, na tryskách a ve filtru. Pravidelným používáním Somat čističe myčky lze navíc prodloužit její životnost.

Balení obsahuje 250ml

 

VAROVÁNÍ
- Způsobuje vážné podráždění očí.
- Dráždí kůži.
- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- Omyjte velkým množstvím vody.
- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování.
- Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.